Szybka ścieżka do innowacji

 
Już wkrótce będzie można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z nowej perspektywy finansowej dla Polski na lata 2014-2020.
Tzw. szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 tego Programu, jest kontynuacją działania 1.4 Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (przypomnijmy: działanie przeznaczone jest na dofinansowywanie projektów badawczych i rozwojowych, obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania…