Małe firmy: II półrocze 2014 roku gorsze niż się spodziewaliśmy

Choć minione półrocze charakteryzowało się tendencją spadku poziomu sprzedaży, wzrasta liczba firm odczuwająca poprawę sytuacji.