Miesięczne archiwum: Luty 2016

sukcesja w spółce cywilnej

Czy warto zabezpieczyć interesy wspólników spółki cywilnej
Odpowiednie zapisy w umowie spółki oraz zabezpieczenie części jej środków finansowych pozwoli uniknąć wielu problemów w przypadku tzw. wyjścia wspólnika ze spółki.
Spółka cywilna, jak nazwa wskazuje, jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której jednoosobowi przedsiębiorcy wiążą się umową cywilną. Każdy ze wspólników samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego, natomiast spółka jest…

Wysokosprawna kogeneracja na Dolnym Śląsku

Do końca marca o dofinansowanie mogą aplikować m. in. jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa energetyczne, w tym z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
W ramach konkursu mogą otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem jej źródeł do sieci dystrybucyjnej, przesyłowej). Może to być budowa i modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym…

Złoto powraca do łask ?

W połowie grudnia 2015 roku zdecydowaliśmy, że nie walczymy z rynkiem. Zakupy dokonane w listopadzie 2015 nie były niestety zbyt udane, więc wszystkie aktywa z funduszy akcyjnych zostały przeniesione do funduszy gwarantowanych.
Obecnie ponownie przygotowujemy się do powrotu na rynek, a w zakresie naszych zainteresowań są oczywiście przeceniona Rosja, ale też Turcja a nawet rynek złota. Ciekawie przedstawia się też sytuacja na rynku polskim, a szczególnie na Mwig40.
Niemiecki Dax, po…