Miesięczne archiwum: Październik 2015

Wsparcie na prace badawczo-rozwojowe na Dolnym Śląsku

Premia za efektywną współpracę lub szerokie rozpowszechnianie wyników projektu i maksymalnie 80% dofinansowania na badania przemysłowe oraz 60% na prace rozwojowe – to największa sensacja tego naboru.
Powyższe stawki obowiązują dla mikro- i małych przedsiębiorców, których projekt zakłada tzw. efektywną współpracę lub rozpowszechnianie wyników projektu np. na konferencjach, poprzez publikacje, ogólnodostępne bazy itp. Premia wynosi maksymalnie 15 punktów procentowych. Poziom…

Rozwój małych firm w II połowie 2015: Innowacyjność popłaca

Mali przedsiębiorcy wkroczyli w drugą połowę 2015 roku z bardzo umiarkowanym optymizmem. Nadal spodziewają się silnej presji na obniżenie cen produktów i usług, ale coraz rzadziej będą się jej poddawać. Szansę na rozwój widzą w konsekwentnym inwestowaniu w rozbudowę oferty, bardziej innowacyjne sposoby działania i coraz częściej w inwestowanie w nowych pracowników. To wnioski z […]