Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Patentuj z dofinansowaniem

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie.
Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. W ramach Projektu możliwe jest dokonanie zgłoszenia jednego lub kilku wynalazków….

Raport Firmy.net – Kondycja i nastroje w sektorze MŚP w 2014 roku

Po raz trzeci portal Firmy.net we współpracy z Instytutem Badań i Analiz OSB przedstawia kondycję mikro- i małych firm wraz z analizą czynników, które na nią wpłynęły. Dokonana została ocena poziomu cen i zatrudnienia, sytuacji finansowej, odczuwanych wzrostów lub spadków popytu oraz postrzeganej przez firmy pozycji na rynku.
Badanie przeprowadzono w czerwcu 2014 r. na bazie 1300 mikroprzedsiębiorców z całej Polski.

Czemu rok 2014 rozczarował mikroprzedsiębiorców?
Dlaczego nie nastąpił zapowiadany wzrost poziomu cen?
Który sektor gospodarki jest w najlepszej kondycji?
Jak sektor MŚP wpłynie na rynek pracy?
Jak właściciele firm oceniają 10 lat Polski w UE?
Na jakie …